Vakantiehuis AZ25
in de bossen van Valkeveen

Jaren 30 sfeer met hedendaags comfort

direct contact: info@vakantiehuisaz25.nlmail ons of 020 644 93 83bel ons

Historie vanaf 1925

Bij aanvang van de 20e eeuw hadden de arbeiders van de Zuidergasfabriek aan de Amstel in de Duivendrechtse polder, nabij Amsterdam, 3 dromen voor de toekomst van hun kinderen; ruim en licht wonen, een speeltuin en een vakantiehuis. In 1911 richtten zij een woningbouwvereniging op en realiseerden in 1915 de eerste droom met de voltooiing en het in gebruik nemen van het eerste woonblok aan de Trompenburgerstraat.

Het eerste kindervakantiehuis was een omgebouwde directiekeet.

Twee bewoners van dit eerste woonblok, muntopnemer Henk Lucassen en locomotiefmachinist Tjerk Klaren, namen in 1921 het initiatief naar voorbeeld van 'Vader' UJ Klaaren, oprichter van het speeltuinwerk in Nederland, om een speeltuinvereniging op te richten. Buurt en Speeltuin Vereniging Amsterdam Zuid was een feit. In 1923 verrees aan het einde van de nieuwe straat een speeltuin met een 'geschooide' directiekeet als clubhuis.

Twee jaar later in 1925 werd de derde droom verwezenlijkt. Henk Lucassen, inmiddels woningbouwbestuurder, gebruikte zijn opgedane relaties bij de socialistische gemeentelijke volkshuisvesting en verkreeg daardoor opnieuw een gebruikte directiekeet die naar een stukje aangekochte grond in het Valkeveense 't Gooi werd vervoerd om daar door vrijwilligers van de speeltuinvereniging te worden omgebouwd tot kindervakantiehuis.

Op 11 juni 1925 opende de Naardense wethouder dhr. Smit 'de nieuwe trots' van de 'rode' gasarbeiders uit Amsterdam Zuid. Vanaf de opening tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog hebben duizenden vooral Amsterdamse speeltuinkinderen genoten van de Gooische natuur en het strand van de Zuiderzee.

Duizenden stadse kinderen genoten van de Gooische natuur en het strand van de Zuiderzee.

Omdat de behoefte naar vakanties voor stadse kinderen zo groot was, waren de 'Zuidse' vrijwilligers al gauw gedwongen de accommodatie aan te passen en te vergroten. Na ieder vakantieseizoen trokken de werkers met hun gezinnen naar het vakantiehuis om hun vrije tijd te besteden aan verbeteringen van het huis. Een traditie die nog steeds wordt volgehouden.

Na de oorlog, in de tijd van de wederopbouw, waren het niet alleen de speeltuinkinderen die te gast waren in het vakantiehuis. Ook scholen brengen vanaf die tijd vele werkweken in Valkeveen door.

Tot in de jaren vijftig was het de gewoonte dat de kinderen bij aanvang en aan het einde van het kinderkamp werden gewogen. Groot was de voldoening wanneer een kind door de gezonde omgeving en voeding was aangekomen.

Op 18 juli 1957 werd het Amsterdam Zuid Kindervakantiekamp verrast door een bezoek van de koningin Juliana, die enige uren midden in deze, volgens haar, unieke kinderspeelplek verbleef.

H.M. koningin Juliana verraste het vakantiehuis met en bezoek en vond het een unieke kinderspeelplek.

Vanaf de zeventiger jaren werd de vraag naar het huren van het vakantiehuis breder. Niet alleen jeugdorganisaties en scholen waren geïnteresseerd in die Gooische oase, maar ook steeds meer particulieren gingen gebruik maken van het kindervakantiehuis. Deze verhuur-penningen kwamen rechtstreeks ten goede aan het onderhoud van het bijna versleten huis.

In 1986 nam het stichtingbestuur een renovatieplan aan om de accommodatie uit 1925 met eigentijdse voorzieningen uit te rusten. Vanwege de selfsupporting was de renovatie niet binnen enkele jaren te realiseren. Het vakantiehuis is in de periode januari tot en maart dan ook gereserveerd voor de vrijwillige ambachtslieden. Zij zorgen er in die drie maanden elk jaar weer voor dat het vakantiehuis op 1 april open staat voor de oorspronkelijk doelgroep, straat- en schoolkinderen, voor hun schoolreisje of clubweek.

Tot op de dag van vandaag wordt het vakantiehuis onderhouden door een groep enthousiaste vrijwilligers.

In de weekenden viert Opa en Oma tegenwoordig zijn/haar verjaardag met de hele familie in het bos rondom het vakantiehuis of neven en nichten houden er een familiereünie. Het kindervakantiehuis A(msterdam) Z(uid) uit 1925 biedt hedendaags comfort volgens de vele enthousiaste gebruikers uit de 21e eeuw.